Deze tijdlijn geeft een overzicht van de belangrijkste acties en gebeurtenissen met betrekking tot de naamsveranderingsoverwegingen en het initiatief van de instelling. Vanaf heden dateert het tijdschema van 10 februari 2017 tot 8 april 2022. Het wordt geleidelijk aan geactualiseerd; de laatste actualisering vond plaats op 8 april 2022.

Jaar:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2017

10 februari 2017

Eerste planningsvergadering met alle eerste deelnemers van Cinema Olanda: Platform, een project dat in de periode 17 juni - 20 augustus 2017 plaatsvond bij Witte de With. Dit project werd samengesteld door kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy Cotter, in samenwerking met Witte de With directeur Defne Ayas en curator Natasha Hoare.

Het project moet Witte de With transformeren in een flexibel platform voor groepen en individuen die een inspiratiebron vormden voor Cinema Olanda, Van Oldenborgh en Cotter's presentatie in het Nederlandse paviljoen op de Biënnale van Venetië in de zomer van 2017. Het werk van Van Oldenborgh draait om vragen over het (inter)nationale imago van Nederland ten opzichte van de huidige transformaties in het Nederlandse culturele en politieke landschap.

Het programma omvatte een reeks wisselende presentaties en zes weken publieksevenementen die (grotendeels) plaatsvonden bij Witte de With, geprogrammeerd door een groep kunstenaars, schrijvers, curatoren en cultuurcritici: Quinsy Gario, Charl Landvreugd, Patricia Pisters en Esther Peeren van de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), Jessica de Abreu en Mitchell Esajas van New Urban Collective, Katayoun Arian, Louise Autar en Max de Ploeg van First Things First en Egbert Alejandro Martina. Overige deelnemers zijn: Wendelien van Oldenborgh, Lucy Cotter en Natasha Hoare.

Tijdens deze eerste besloten planningsvergadering raken de aanwezigen verwikkeld in een discussie over de naam van de straat en het instituut. De deelnemers stellen kritische vragen over de beweegredenen van Witte de With voor het accommoderen van het project. Een van de deelnemers van de vergadering, Egbert Alejandro Martina, stelt de vraag "Wat het betekent voor een blanke instelling om kritisch werk te verrichten onder de naam van kolonisator?”, waarna een groepsdiscussie volgt over dit onderwerp en over de vraag hoe een “wit” instituut de instrumentalisatie van intellectuele arbeid door mensen van kleur kan vermijden. Daarnaast wordt de kwestie aangekaart dat de Witte de Withstraat lokaal bekend staat als de "Witter dan Wit Straat". Een van de suggesties van de groep is om de naam van het instituut voor de duur van Cinema Olanda: Platformte wijzigen. Deze suggestie en andere discussieonderwerpen worden door het instituut intern en in gesprek met Van Oldenborgh en Cotter in overweging genomen.

20 maart 2017

Tweede planningsvergadering met Wendelien van Oldenborgh, Lucy Cotter en deelnemers van het project bij Witte de With. Aanwezig zijn: Katayoun Arian, Louise Autar, Max de Ploeg en Amandla Awethu! van First Things First, Mitchell Esajas en Jessica de Abreu van The Black Archives, Charl Landvreugd en Egbert Alejandro Martina. Ook aanwezig waren de volgende stafleden van Witte de With: Defne Ayas, Rosa de Graaf, Natasha Hoare, Milou van Lieshout en Yoeri Meessen.

2 april 2017

In de aanloop naar de opening van Cinema Olanda: Platform, en geïnspireerd door de discussies tijdens de planningsvergaderingen, organiseert het Witte de With-personeel een teamworkshop over gelijke kansen.

6 april 2017

De discussie rond de naam van het instituut neemt een publieke wending op sociale media. Op Twitter worden verschillende tweets gepost door, en uitgewisseld tussen, oorspronkelijke Cinema Olanda: Platform deelnemers en een aantal Witte de With-medewerkers.

10 april 2017

Reagerend op een e-mail aan alle Cinema Olanda: Platform deelnemers die na de tweede planningsvergadering door Witte de With is verstuurd, stuurt Egbert Alejandro Martina een e-mail naar Witte de With, waarin staat het eerder door hem geuite bezwaar tegen de naam van het instituut niet adequaat is geadresseerd. Hij trekt zich terug uit het Cinema Olanda: Platform project.

11 april 2017

E-mail van Witte de With aan Egbert Alejandro Martina en alle andere Cinema Olanda: Platform deelnemers, waarin staat dat het instituut "verder zal gaan met het onderzoek van de figuur Witte Corneliszoon de With en de erfenis van zijn betrokkenheid bij de Nederlandse koloniale geschiedenis in kaart wil brengen", en dat het "manieren zal overwegen om het gebruik van de naam van Witte Corneliszoon de With door de straat en het instituut aan te pakken". Wat volgt is een e-mailgesprek tussen sommige deelnemers en Witte de With, met als argument dat de hoofdvraag van Martina nog steeds niet op een zinvolle manier is beantwoord.

14 april 2017

De naam van het instituut en de kritiek daarop worden opgenomen in de agenda voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht van Witte de With, gepland voor 13 juni 2017. Dit zijn de bestuursleden: Stijn Huijts, Gabriel Lester, Jeroen Princen, Nathalie de Vries, Kees Weeda (voorzitter) en Katarina Zdjelar.

Vanaf mei 2017

In de aanloop naar de opening van de twaalfde editie van de langlopende presentatiereeks Rotterdam Cultural Histories op 7 september 2017, doet Witte de With onderzoek naar de geschiedenis van Witte Corneliszoon de With, zijn levensloop en zijn rol in het Nederlandse koloniale project, de naamgeving van de Witte de Withstraat in 1871 en die van het instituut bij de oprichting van Witte de With in 1990.

12 juni 2017

Witte de With publiceert op zijn website de tekst ‘Kennisneming: Witte Corneliszoon de With’ en stelt daarin: “We zijn ons bewust geworden van een blinde vlek in onze geschiedenis als instituut, namelijk dat wij onder deze naam activiteiten ontplooien binnen een hedendaagse kunstpraktijk die een kritische houding vooropstelt."

13 juni 2017

Kwartaalvergadering van de Raad van Toezicht van Witte de With, waarin de leden van de Raad van Bestuur tot de conclusie komen dat de gestelde vragen, waaronder die over de naam, nader moeten worden besproken. De zomer wordt gereserveerd voor zelfstudie over deze kwestie en de discussie zal opnieuw worden opgenomen in de volgende vergadering, gepland voor 5 september 2017.

14 juni 2017

Publicatie van een Open Brief aan Witte de With, geschreven door een groep cultuurprofessionals, kunstenaars en activisten: Egbert Alejandro Martina, Ramona Sno, Hodan Warsame, Patricia Schor, Amal Alhaag en Maria Guggenbichler. De brief wordt in de daaropvolgende periode ondertekend door honderden mensen. Onder hen bevinden zich prominente figuren uit de kunstwereld en professionals op het gebied van dekoloniale studies.

16 juni 2017

Publieke opening van Cinema Olanda: Platform, een project met kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy Cotter. Het project omvat een tentoonstelling plus een elfdelig publieksprogramma bij Witte de With in de periode 17 juni-21 juli 2017.

17 juni tot 21 juli 2017

De elf openbare programma's die samen met Cinema Olanda: Platform worden georganiseerd, worden bijgewoond door honderden mensen en met meer dan veertig sprekers en deelnemers, en behandelen verschillende aspecten van dekoloniale studies, geprogrammeerd door groepen en individuen die een inspiratiebron vormden voor het werk van Wendelien van Oldenborgh voor de Cinema Olanda-presentatie in Venetië. Hier een overzicht van de programma's.

20 juni 2017

Het AD Rotterdams Dagblad publiceert een artikel over de open brief aan Witte de With en de ‘Kennisneming Witte Corneliszoon de With’: "Moet 'Witte de With' zijn naam veranderen, of juist niet?" (op 19 juni online gepubliceerd onder de titel “Kunstenaars willen naamsverandering Witte de With”), geschreven door Nadia Berkelder.

23 augustus 2017

Publicatie van 'De aangekondigde dood van Witte de With', geschreven door Koen Kleijn in tijdschrift De Groene Amsterdammer. Dit is de eerste keer dat een belangrijk nationaal nieuwsplatform een artikel publiceert over de discussie rond de naam. Het artikel leidt tot meer publicaties in de nationale en internationale pers. Alle tot nu toe verzamelde knipsels over de kwestie kunnen hier worden geraadpleegd.

5 september 2017

Kwartaalvergadering van de Raad van Toezicht van Witte de With, waarop unaniem wordt overeengekomen "dat er een verandering moet plaatsvinden in het deel van de naam van het centrum dat verwijst naar de Nederlandse marineofficier Witte Corneliszoon de With." Ze besluiten ook dat deze taak wordt toegewezen aan de nieuwe directeur van Witte de With, wiens naam nog bekend moet worden gemaakt.

7 september 2017

Op de website publiceert Witte de With een Algemeen bericht, waarin het genomen besluit in de bestuursvergadering van 5 september kenbaar wordt gemaakt. Diezelfde dag opent Rotterdam Cultural Histories #12: Witte de With; What's in a Name?, een presentatie die vergezeld gaat van een reeks van vijftien lunchbijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden in de periode 12 september t/m 19 december 2017. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en de discussies worden gemodereerd door een of twee medewerkers van Witte de With.

Op dezelfde dag, ingegeven door het artikel dat in de ochtend werd gepubliceerd door AD Rotterdams Dagblad, dienen leden van Leefbaar Rotterdam geschreven vragen over de kwestie in bij het college. Deze vragen zullen worden behandeld in de raadsvergadering van 3 oktober 2017. De vragen en antwoorden zijn onder die datum opgenomen in deze tijdlijn.

12 september 2017

De eerste open lunch van Rotterdam Cultural Histories #12: Witte de With; What's in a Name?, deze keer gemodereerd door line kramer (Senior Technical Supervisor).

18 September 2017

De Raad van Toezicht van Witte de With kondigt aan dat Sofía Hernández Chong Cuy per 1 januari 2018 aantreedt als nieuwe directeur van Witte de With.

19 september tot 19 december 2017

Wekelijkse open-lunchbijeenkomsten in het kader van Rotterdam Cultural Histories #12: Witte de With; What’s in a Name?. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en de discussies worden gemodereerd door een of twee medewerkers van Witte de With, achtereenvolgens: line kramer, Sarah van Overeem-van der Tholen; Rosa de Graaf; Wendy van Slagmaat-Bos met Matthias Nothnagel; Gyonne Goedhoop; Defne Ayas; Kees Weeda; Docus van der Made; Yoeri Meessen; Jeroen Lavèn; Patrick C. Haas; Marjolijn Kok; Angélique Kool met Samuel Saelemakers; Emmelie Mijs met Ella Broek; Rosa de Graaf en Yoeri Meessen. De lunches worden bijgewoond door in totaal 96 personen, exclusief medewerkers van Witte de With.

3 oktober 2017

De antwoorden op de schriftelijke vragen die op 7 september bij het college zijn ingediend door leden van Leefbaar Rotterdam worden vastgesteld in de raadsvergadering. De vragen en antwoorden luiden:

Vraag 1:Deelt u onze verbijstering en irritatie over deze beslissing van de Raad van Toezicht van het ‘Witte de With Center for Contemporary Art’? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1: Witte de With, Center for Contemporary Art is een zelfstandige stichting die zelf gaat over haar eigen naamgeving. Hoe een stichting zichzelf noemt is aan hen, niet aan het college. In de afgelopen jaren hebben meer culturele instellingen hun naam gewijzigd (Max, Siberia en Rotjong werden MAAS, Rotterdamse Schouwburg, RO Theater en Productiehuis werden Theater Rotterdam, RCTH werd Theater Babel Rotterdam, Rotterdams Kamerorkest werd Sinfonia etc.) Ook toen heeft het college daar geen bemoeienis mee gehad.

Vraag 2:Bent u het met ons eens dat Rotterdams belastinggeld niet bedoeld is voor het uitwissen van onze geschiedenis? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2: Stichting Witte de With ontvangt subsidie uit het Cultuurplan 2017-2020. De vaststelling van het cultuurplan vond plaats in november 2016 door de gemeenteraad. De subsidie wordt verleend op basis van prestatie afspraken en hier wordt jaarlijks op getoetst. Er is met de voorgenomen naamswijziging geen wijziging van die prestatieafspraken.

Vraag 3:Wilt u de subsidie aan dit kunstcentrum, dat meent een toga aan te moeten trekken en onze geschiedenis te veroordelen, per direct stopzetten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3: Hetzelfde antwoord is hier van toepassing.

Vraag 4: Bent u bereid om de naam van Witte de With te verbinden aan een andere instelling in de stad (een die het wél verdient zijn naam te dragen) en het kunstcentrum aan te raden haar naam te veranderen in bijvoorbeeld het Ella Vogelaarinstituut? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4: Net zo min als het college gaat over de voorgenomen naamswijziging van een zelfstandige stichting, kan het college een andere instelling opleggen een nieuwe naam te voeren.

31 december 2017

Defne Ayas' termijn als directeur van Witte de With eindigt. Na zes jaar, van 2012 tot en met 2017, heeft zij de maximale termijn voor een directeur bij Witte de With bereikt.

2018

Vanaf 1 januari 2018

Sofía Hernández Chong Cuy neemt het directeurschap van het instituut over en verhuist naar Rotterdam. Bij aankomst begint zij met de medewerkers van het instituut en de leden van de Raad van Toezicht, maar ook met lokale kunstenaars, collega's, ambtenaren en culturele producenten in het algemeen, om indrukken en standpunten te verzamelen over het instituut en de in 2017 gestarte naamsverandering. De notities van deze bijeenkomsten en de open lunchsessies in 2017 worden geëvalueerd. Er wordt een reeks tijdlijnen ontwikkeld en online gepubliceerd. Deze worden opgesteld om de debatten te verduidelijken en gemakkelijk nauwkeurige informatie te verstrekken. De evaluaties van de open lunch notities en de organisatie van de evenementen door middel van tijdlijnen maken duidelijk welke concrete factoren de verwoording van een visie op de institutionele transformatie zouden kunnen vormen.

16 maart 2018

In de eerste vergadering van de Raad van Toezicht van de nieuwe directeur presenteert zij een agenda waarin de naamswijziging van het instituut in de eerste plaats wordt aangepakt door middel van veranderingen in de werkwijze en structuur binnen het instituut, in plaats van als een louter symbolisch gebaar. De naamswijziging is opgezet als een bijzonder initiatief dat in vier fasen wordt georganiseerd: Erkennen (2017), Leren (2018), Beoordelen (2019) en Uitleggen (2020).

3 mei 2018

Op de website van het instituut wordt een eerste naamswijzigingsrapport van de directeur van het instituut gepubliceerd; daarnaast worden twee tijdlijnen gepubliceerd, waaronder deze; een tweede over het leven en werk van Witte Corneliszoon de With; een derde over de huidige culturele context in Nederland, waar nog aan gewerkt wordt.

5 mei 2018

Het programma van de nieuwe directeur Sofía Hernández Chong Cuy gaat van start, met tentoonstellingen en programma-initiatieven die op deze datum worden geopend. Vanaf hier zijn de tentoonstellingen naamloos; hun titels volgen een basis naamgeving met de namen van de deelnemende kunstenaars en het type tentoonstelling, bijv. solotentoonstelling, groepstentoonstelling, etc. Een van de initiatieven is ook een nieuwe, publieksgerichte en sociaal georiënteerde ruimte, die gratis toegankelijk is voor het publiek. De ruimte heet Zonder titel. Zonder titel wordt gerealiseerd door de herinrichting van de galerieruimte op de begane grond van het instituut, het meest zichtbare en direct openbare toegangspunt. Het is gewijd aan inclusiviteit en het engagement om de werking van het instituut en de betrokkenheid van de gemeenschappen te veranderen. Er wordt ook een nieuwe positie gecreëerd in het instituut, die gewijd is aan maatschappelijk bereik en publieke betrokkenheid. De functie is getiteld ‘Programmamaker Collectief Leren’, en de nieuwe medewerker is Jessy Koeiman.

In Zonder titel presenteert een serie vitrines tijdelijke archiefvertoningen over eerdere projecten en tentoonstellingen in het instituut die in het verleden te maken hadden met identiteitsvraagstukken en gemeenschapsbetrokkenheid. Twee van deze tentoonstellingen vinden plaats in 2018-2019: één is samengesteld door Samuel Saelemakers en gaat over de tentoonstelling At Home with Jef Geys uit 1993; een andere is samengesteld door Jessy Koeiman en gaat over het project uit 1991 in de wijk Cool van de kunstenaars John Ahearn en Rigoberto Torres. Twee andere tentoonstellingen worden in 2019-2020 gepresenteerd: één is samengesteld door Wendy van Slagmaat-Bos en gaat over de projectreeks 2002-2003 genaamd Arab Image Representations van de toenmalige directeur Catherine David; een andere is samengesteld door Stijn Kemper en gaat over de solotentoonstelling van Ken Lum in 1990 in het instituut, met name gericht op het billboard van de kunstenaar op de gevel van het gebouw, Melly Shum Hates Her Job, met inbegrip van de repercussie ervan door de jaren heen in Rotterdam en internationaal.

Vanaf september 2018

In combinatie met de opening van Zonder titel wordt een nieuwe benadering van programmering, onderwijs en publieke betrokkenheid geïmplementeerd, genaamd Collectief Leren. Er wordt een lange termijn werken-leren fellowship programma gelanceerd dat diverse deelnemers in de leeftijd van 17-23 jaar samenbrengt: Gizem Adanur, Chloé Blansjaar, Tayler Calister, Mohamed Chajid, Sjoerd van Kampen, Stijn Kemper, Eva Langstraat, Joy Ravaenswaaij en Sytze van der Wolk.

De deelnemers aan het Collectieve Werk-Leer project zijn vanaf het begin als "afstudeerproject" toegewezen aan Zonder titel, de nieuwe ruimte van het instituut, die als thuisbasis wordt gebruikt. Het hernoemen van de ruimte door de deelnemers wordt beschouwd als een casestudy in de fase 'Leren' van het initiatief tot naamsverandering van het instituut. Hun Werk-Leer programma bestaat uit lezingen en workshops onder leiding van externe bemiddelaars en presentatoren; het is mede ontworpen door Sofía Hernández Chong Cuy en Yoeri Meessen, en wordt mede door hem en Jessy Koeiman geleid.

Het programma is gevestigd in Zonder titel en omvat ook de ontwikkeling van nieuwe vormen van programmering, zoals SESSIONS met verhalen, gesproken woord en live muziek, waardoor het instituut in contact komt met nieuwe gemeenschappen in Rotterdam. Een nieuw intern programma van Collectief Leren sessies begint ook onder de algemene staf.

De inleidende tekst van de herfst/wintergroepstentoonstelling in het instituut, die zich richt op briefwisselingen (epistolariteit) in de hedendaagse kunst, begint met de zin dat het instituut geruchtmakende brieven heeft ontvangen, om de impact van de Open Brief aan Witte de With van 2017 te erkennen.

8 december 2018

Op deze datum neemt Sofía Hernández Chong Cuy deel aan een workshop over het hernoemen van de ruimte Zonder titel. De workshop wordt mede geleid door Yoeri Meessen en Jessy Koeiman. Op dit moment hebben de deelnemers meer dan honderd namen, die ter plaatse worden georganiseerd door het benoemen van typologieën. Aan het einde van de dag worden drie voorlopige namen gezamenlijk op de shortlist gezet in een door de directeur gemodereerd gesprek.

2019

11 januari 2019

De deelnemers aan het Collectief Leren Werk-Leer Project presenteren aan de medewerkers van het instituut hun drie naamvoorstellen voor het hernoemen van Zonder titel. De presentaties omvatten een beschrijving van de beweegredenen per naam, evenals de voor- en nadelenanalyse van elk voorstel. De medewerkers zijn het unaniem en enthousiast eens met hun voorstel om de ruimte te hernoemen naar MELLY. (Zie hier een video van hen).

7 april 2019

In april 2019 wordt Zonder titel officieel omgedoopt tot MELLY. Dit proces wordt geleid door de deelnemers van het Werk-Leer Project en het proces wordt een casestudy in hernoeming. De naam MELLY is gekozen, geïnspireerd op Ken Lum's inmiddels iconische kunstwerk Melly Shum Hates Her Job in Rotterdam. Bij de hernoeming van de ruimte is een tentoonstelling van door MELLY geïnspireerde posters te zien. (Lees hier de details.)

Drie nieuwe onderzoeksprojecten gaan van start. Het eerste gaat over de geschiedenis van het gebouw aan de Witte de Withstraat 50, in opdracht gegeven aan kunstenaar en architectuurhistoricus Michiel Huijben, samengesteld door Sofía Hernández Chong Cuy. Het tweede onderzoek gaat over de geschiedenis van de straat waar het instituut is gevestigd, samengesteld door Wendy van Slagmaat-Bos. De derde onderzoekt de orale geschiedenis van de buren van het instituut, vroeger en nu, samengesteld door Jessy Koeiman. De drie onderzoeksprojecten zullen in 2020 in het hele gebouw gepresenteerd worden.

19 april 2019

In het kader van de doorlopende tentoonstellingsreeks Rotterdam Cultural Histories is Rosa de Graaf de curator van de zestiende editie. Deze op documentaire gebaseerde tentoonstelling wordt gepresenteerd in samenhang met de overzichtstentoonstelling van de Chileense kunstenaar Cecilia Vicuña, die in het voorjaar en het najaar in het instituut werd gepresenteerd. Rotterdam Cultural Histories #16 richt zich op een solidariteitsbeweging die in Rotterdam ontstond na de staatsgreep in Chili op 11 september 1973, waarbij president Salvador Allende en zijn kabinet werden afgezet. Een centrale figuur in deze beweging was André van der Louw, burgemeester van Rotterdam van 1974 tot 1981. Deze tentoonstelling kan ook gezien worden als een conceptuele cartografie van de route tussen twee locaties in Rotterdam: de Salvador Allendestraat in 's-Graveland-Oost en de André van der Louwbrug in de Wijnhaven. De namen van deze bestaande straat en brug zijn respectievelijk in 1990 en 2015 gegeven, waarmee de bijdragen van deze politici worden erkend.Met de vraag "Hoe kom je van de Salvador Allendestraat naar de André van der Louwbrug?" nodigt deze editie van Rotterdam Cultural Histories bezoekers uit om zich te verdiepen in de relaties tussen geschiedenis, stadstekst en gemeenschap.

20 juni 2019

De krant AD in Rotterdam publiceert 'Witte de With wil nog steeds af van 'foute' naam, maar nu nog even niet’, een artikel van Nadia Berkelder, waarvoor de auteur Sofía Hernández Chong Cuy en Jessy Koeiman interviewt. De directeur van het instituut wordt geciteerd sprekend over de negentiende-eeuwse herbepaling van de "Nederlandse Gouden Eeuw", duidend op de herwaardering van die periode op dit moment. Hernández Chong Cuy onderstreept dat het in de negentiende eeuw is dat de Witte de Withstraat zijn naam kreeg, en ook toen het gebouw van het instituut werd gebouwd. Koeiman spreekt over het betrekken van nieuw publiek bij het instituut.

8 juli 2019

Nieuwe leden worden benoemd in de Raad van Toezicht van het instituut, waarbij de Code voor Culturele Diversiteit wordt toegepast: Fariba Derakhshani, Stijn Huijts, Timme Geerlof, Annet Lekkerkerker, Gabriel Lester, Annuska Pronkhorst en Katarina Zdjelar.

1 september 2019

Twee nieuwe aanstellingen worden gerealiseerd met toepassing van de Code of Cultural Diversity, waarbij Vivian Ziherl wordt verwelkomd als Research and Programs Manager, en Heba Soliman als MELLY Manager.

Na deze aanstellingen en de herstructurering van het team wordt een Werkgroep voor naamsverandering opgericht om het onderzoek, de programma's en de voltooiing van het naamsveranderingsinitiatief te sturen. De Werkgroep bestaat uit Paul van Gennip (Adjunct-directeur), Rosa de Graaf (Associate Curator), Sofía Hernández Chong Cuy (directeur), Jessy Koeiman (Curator Collectief Leren), Jeroen Lavèn (PR & Social Media Manager), Wendy van Slagmaat-Bos (projectcoördinator) en Vivian Ziherl (Research and Programs Manager), die is aangewezen de groepsgerelateerde bijeenkomsten en de initiatiefplanning op zich te nemen.

De tweede editie van het Werk-Leer Project gaat van start, waarbij een groep jonge deelnemers wordt betrokken. De nieuwe MELLY's Neighbours programma's gaan van start, die aansluiten bij de stakeholders in de Witte de With straat zelf, zoals bijvoorbeeld de buurt Barbershop 'Barber Bob'.De deelnemers zijn Yahaira Brito Morfe, Merel Drop, April Geoffery, Kid Feng, Ayumi Filippone, Eren Kalpoe, Merlijn Mollinga, Ban Tawfiq, Jemimah Vaughan, Aqueene Wilson.

11 oktober 2019

Een tweede naamswijzigingsverslag van de directeur wordt op de website van het instituut gepubliceerd. Er wordt melding gemaakt van een update over de institutionele transformaties. Ook wordt vermeld dat de criteria voor de naamswijziging van het instituut gebaseerd zijn op twee belangrijke principes: (1) dat de naam van het instituut niet beantwoordt aan de roeping, en (2) dat de huidige naam afbreuk doet aan het streven van het instituut naar inclusiviteit.

29 oktober 2019

Nina Siegal publiceert het artikel A Dutch Golden Age? That's Only Half The Story' in The New York Times, waarin de hernoeming van MELLY wordt genoemd. Sofía Hernández Chong Cuy wordt in het artikel aangehaald dat "de huidige naam van het instituut een aantal hindernissen opwerpt om de doelstellingen van het instituut te bereiken".

Tegen december 2019

Het ontwerp en de routekaart van de 'Expounding' fase van het naamsveranderingsinitiatief wordt door de Werkgroep afgerond. Dit stappenplan voor de selectie en implementatie van een nieuwe naam heeft als doel een bijdrage te leveren aan de internationale 'best practice'. De uiteindelijke selectie en implementatie van een nieuwe naam omvat drie belangrijke onderdelen: een Adviescomité, Online Enquête en een reeks Publieke Forums. Deze zullen in het voorjaar van 2020 worden aangekondigd. De resultaten van de Online Enquête en de Publieke Forums, alsmede de notities van de open lunches in 2017, zullen het Adviescomité informeren bij het overwegen van een shortlist van naamgevingsmogelijkheden; dit comité zal naar verwachting in de zomer van 2020 bijeenkomen. Hun advies informeert de directeur en de Raad van Toezicht van het instituut; dit is gepland voor het najaar van 2020. Het is de bedoeling dat het instituut eind 2020 een nieuwe naam krijgt, met een voorlopige datum van 27 januari 2021, bij het jubileum van het instituut. Het lopende proces zal worden ondergebracht op een tijdelijke microsite.

Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht van het instituut op 12 december 2020 geeft de directeur een update van dit plan en de routekaart. Die vergadering is grotendeels gewijd aan de herziening en bespreking van het Cultuurbeleidsplan 2021-2024 voor publieke financiering van het instituut, dat uiterlijk 31 januari 2021 moet worden ingediend bij OCW en Gemeente Rotterdam. 

Voor het einde van het jaar worden fotograaf Jarmal Martis, filmmaker Enang Wattimena, schrijfster Tina Rahimy en verhalenverteller Nelly Dos Reis uitgenodigd om te reageren op de mondelinge geschiedenissen van de buren van het instituut, zowel in het heden als in het verleden, samengesteld door Jessy Koeiman.

2020

Januari tot maart 2020

Er wordt een personeelstraining gehouden, waarbij intern wordt nagedacht over het benoemen van topologieën en waaruit gezamenlijk nieuwe namen worden gegenereerd. De eerste training, onder leiding van kunsthistorica Julia Mullié, verdiept zich in vraagstukken van naamgeving en representatie binnen het werk van Stanley Brouwn. De tweede, onder leiding van het creatieve bureau 75B, verkent het creëren van visuele identiteiten, specifiek gericht op een groot aantal 75B's werk binnen de Rotterdamse creatieve sector, zoals De Doelen, IFFR, Sculpture International Rotterdam, TENT, Codarts en Annabel. Verdere tweemaandelijkse trainingen op het gebied van culturele vooroordelen en communicatietraining zijn gepland.

14 januari 2020

De Volkskrant publiceert het artikel 'Kunstcentrum Witte de With zou zijn naam veranderen, maar heet nog steeds Witte de With', van Anna van Leeuwen.

20 januari 2020

Het NCR Handelsblad publiceert een column met de titel 'Witte de With heeft geen naamswijziging nodig' van Lotfi El Hamidi.

9 maart 2020

Er vindt een vergadering plaats met de Raad van Toezicht van het instituut, waarbij het stappenplan voor het naamsveranderingsinitiatief voor 2020 wordt geëvalueerd en ondersteund. De data van de Publieke Forums worden vastgesteld voor mei 2020 en er worden aankondigingsteksten opgesteld. De datum waarop de nieuwe naam in werking treedt, is vastgesteld op 27 januari 2021, de datum waarop het instituut 31 jaar bestaat. (De plannen voor de viering van het dertigjarig bestaan van het instituut worden eveneens besproken en zijn in voorbereiding, met evenementen die gepland zijn voor juli en oktober 2020).

14 maart 2020

Het instituut sluit tijdelijk de deuren te midden van de Covid19 pandemie. Volgens de richtlijnen van het RIVM is de heropening gepland voor 31 maart 2020. Het personeel wordt verzocht zich te onthouden van het werken op de kantoren; de tentoonstellingsruimtes zijn niet open voor het publiek; evenementen die in die weken zijn gepland, worden tot nader order uitgesteld.

19 maart 2020 tot 1 juni 2020

Deze periode wordt gekenmerkt door de Covid19 pandemie en "intelligente lockdown" in Nederland. Het instituut is tijdelijk gesloten voor het publiek. Het team wordt gevraagd om op afstand te werken, vanuit huis, als de gezondheid en omstandigheden het toelaten; dit is mogelijk voor de meeste personeelsleden.

Op 19 maart 2020, in de eerste van een reeks wekelijkse bulletins van de directeur van het instituut aan het personeel, deelt zij mee dat de algemene vergadering voor staf die gepland was voor 24 maart 2020, en die oorspronkelijk gericht zou zijn op de routekaart voor naamsverandering en activiteiten, zich in plaats daarvan zal richten op de impact van de pandemie op het team, de werkplek en het programma.

Op 27 maart 2020 wordt de publieke sluiting van het instituut verlengd tot 1 juni 2020, in overeenstemming met de regelgeving van de overheid en de richtlijnen van het RIVM. Het personeel wordt gevraagd om tot die datum of tot nader bericht op afstand te blijven werken. Daarom worden alle geplande tentoonstellingen en publieke activiteiten van het voorjaar tot nader order uitgesteld, inclusief die van het initiatief voor naamsverandering. Op dit moment wordt een digitale strategie bedacht om in te spelen op de nieuwe omstandigheden die door de Covid19 lockdown zijn geïntroduceerd, met een nieuwe website offsite.wdw.nl die zich richt op Rotterdamse en freelance kunstenaars en die kunstinhoud en -activiteiten aanbiedt die zijn geïnspireerd op de vroegere en huidige tentoonstellingen van het instituut. (Die website wordt gelanceerd op 5 mei 2020).

Op 15 april 2020 begint een gesprek via Zoom met Werkplaats Typografie in Arnhem en Wkshps in New York over de gezamenlijke realisatie van een Collectief Leren Werk-Leer Project waaruit nieuwe ontwerptools kunnen ontstaan voor de nieuwe naam en visuele identiteit. Vanuit het instituut worden deze bijeenkomsten bijgewoond door Sofía Hernández Chong Cuy en Jeroen Lavèn. (Deze bijeenkomsten vinden regelmatig plaats gedurende het voorjaar en de zomer via Zoom en via e-mail).

Op 17 april 2020 wordt in het wekelijkse bulletin van de directeur vermeld dat het werk aanhet initiatief tot naamsverandering volgende maand hervat wordt. Wendy van Slagmaat-Bos stapt dan uit de Werkgroep Naamsverandering; zij zal zich meer concentreren op het [op afstand] uitvoeren van onderzoek voor het komende RCH-project dat de geschiedenis van de Witte de Withstraat onderzoekt. 

In de week van 4-8 mei 2020 worden de werkzaamheden voor het naamsveranderingsinitiatief hervat, met de eerste vergadering van de Werkgroep die na twee maanden van onderbreking werd gehouden. Op dit moment is het de bedoeling dat de Publieke Forums voor het naamsveranderingsinitiatief in juli 2020 op afstand worden gehouden; dit besluit is geïnspireerd op de ervaringen die de afgelopen acht weken zijn opgedaan met groepsteleconferenties en de ontwikkeling van de nieuwe digitale strategie van het instituut. De planning hiervoor gaat van start. Het onderwerp van de algemene vergadering voor staf die voor 16 juni 2020 is vastgesteld, zal het initiatief tot naamsverandering zijn.

Op 20 mei 2020 is de planning van het naamsveranderingsinitiatief opnieuw bekeken: de Publieke Forums worden verschoven naar september 2020 om persoonlijke feedback en een meer intieme en onmiddellijke raadpleging mogelijk te maken. (Nieuwe overheidsvoorschriften staan groepsactiviteiten toe met maximaal 100 deelnemers, ruimte en sociale afstand in acht nemend, met ingang van 1 september 2020). De eerste vergadering van het Advies Comité wordt ook verschoven naar september 2020, terwijl de datum voor de herbenoeming nog steeds is vastgesteld op 27 januari 2021. De aankondiging van de Online Enquête, de Publieke Forums en de datum van hernoeming zijn gepland voor juli 2020. De planning hiervoor begint, op hetzelfde moment dat de planning voor de heropening van het instituut voor het publiek aan de gang is. 

2 juni 2020

Het instituut neemt deel aan de 'Black Out Tuesday' met een Instagram-post ter ondersteuning van de Black Lives Matter-beweging.

3 juni 2020

Het instituut opent de deuren weer voor het publiek. In het kader van het Covid-19 reglement past het instituut een beperkt schema, een herinrichting van de ontvangstruimte, een nieuw reserveringssysteem en de opleiding van het personeel toe. Later op de dag wonen enkele medewerkers het protest van de Black Lives Matter-beweging in Rotterdam bij.

4 juni 2020

Gemobiliseerd door de Black Lives Matter-beweging wordt een bijeenkomst gehouden met de naamsverandering Werkgroep om na te denken over manieren om bij te dragen aan de solidariteit, vanuit het naamsveranderingsinitiatief. Het plannings- en programmeringsschema wordt opnieuw heroverwogen. De datum van de aankondiging van de Online Enquête, de Publieke Forums en de microsite wordt verschoven naar 14 juni 2020. Deze datum is gekozen om de publicatiedatum van de Open Brief aan Witte de With in 2017 te erkennen.

De Werkgroep besluit de nieuwe naamgeving aan te kondigen met zowel een microsite als met een banner op Witte de Withstraat 50. Deze actie valt samen met aankondigingen die worden gedeeld via social media-kanalen en e-mail-nieuwsbrieven. De microsite is in opdracht gegeven aan Michelle Lin. Op deze basiswebsite staan de Online Enquête, de registratie van Publieke Forums en de lopende media en reacties. De banner is ontworpen door studio Laumes en wordt naar de drukker gestuurd.

Gedurende de hele week werkt de Werkgroep voor naamsverandering nauw samen door deze ontwikkelingen. Voor het eerst in tien weken komen verschillende medewerkers persoonlijk bij elkaar om samen te werken. Daarnaast vinden er twee buitengewone Zoom-vergaderingen plaats met de medewerkers van het instituut en de Raad van Toezicht om hen te informeren over de aangepaste tijdslijn van de naamswijzigingsactiviteiten; deze vinden plaats op respectievelijk de ochtend van 10 juni 2020 en 12 juni 2020.

10 juni 2020

Simone Zeefuik publiceert het artikel 'Witte de With past niet meer in ons straatje' op OneWorld.com, waarin staat: "het gaat om de vraag wie het verdient om geëerd te worden in de vorm van een straat of een standbeeld".

11 juni 2020

Vincent van Velsen en Domeniek Ruyters publiceren het artikel 'De tijd van loze beloftes is voorbij' in Metropolis M, met de vraag "wanneer verandert Witte de With zijn naam?".

12 juni 2020

s’ Nachts markeert de activistengroep Helden van Nooit de gevel van het gebouw Witte de Withstraat 50, door op het onderste deel van de nieuwe MELLY-ruimte met rode verf handafdrukken te plaatsen. De actie is een van de drie acties in Rotterdam die zich richten op Witte de With Center for Contemporary Art, een sculptuur van 17e eeuwse VOC en WIC zeevaarder Piet Hein, en de hedendaagse politicus Pim Fortuyn. Politie en vertegenwoordigers van de gemeenteraad zijn op de locatie aanwezig en staan erop de verf te verwijderen. De directeur van het instituut, Sofía Hernández Chong Cuy, vraagt hen echter om de verf te laten zitten om deze actie en de beweging waaraan ze deelneemt niet uit te wissen.

De groep Helden van Nooit publiceert een Open Brief op hun Instagram-account. Naar aanleiding hiervan dienen leden van de lokale politieke partij Leefbaar Rotterdam schriftelijke vragen in bij de gemeenteraad, waarin zij vragen naar het standpunt van de gemeente over de markering op de gevel van het gebouw.

Dezelfde middag nog arriveert de aankondigingsbanner met de tekst "Name Change / Naamsverandering, 27 Jan 2021, change.wdw.nl" bij het instituut en wordt direct geïnstalleerd. Er wordt een aankondiging geplaatst op social media en er wordt een nieuwsbrief verstuurd met de naamswijzigingsdatum en de routekaart van de OnlineEnquête, Publieke Forums en Adviescommissie.

13 juni 2020

Quinsy Gario publiceert op dipsaus.org het essay 'The protracted renaming of Witte de With, and the ability of doing better', met de mededeling ‘dit is weer een oproep aan het instituut om het beter te doen, om te stoppen met het slepen van de voeten en om die vreselijke naam al te veranderen’. Het essay is een geactualiseerde versie van een tekst die is gepubliceerd in het 2020-rapport van de European Race & Imagery Foundation over de aanwezigheid en prevalentie van Zwarte Piet beelden.

14 juni 2020

De nieuwe website, change.wdw.nl, wordt gelanceerd met een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten die tot nu toe zijn uitgevoerd en de resultaten, samen met een oproep tot deelname van het publiek aan de Forums en de Online Enquête. De Online Enquête is open en actief voor de periode 14 juni - 19 september, bedoeld om ideeën te verwoorden, perspectieven te creëren en uitdagingen te identificeren als onderdeel van onze naamsverandering. De registratie voor de Publieke Forums is open tot 22 augustus. Twee nieuwe verslagen over het initiatief tot naamsverandering van het instituut worden gepubliceerd, nu op deze nieuwe website, die eerdere gepubliceerde rapporten consolideert; een van de rapporten is van Jessy Koeiman en een tweede van Sofía Hernández Chong Cuy. Ook is er een pagina met ‘Frequently Asked Questions’ opgenomen, die een antwoord geeft op oude en nieuwe vragen die aan het licht zijn gekomen te midden van de Black Lives Matter-beweging, zowel nationaal als internationaal.

19 juni 2020

De Werkgroep Naamsverandering komt bijeen en besluit unaniem dat het instituut een periode van 'naamloosheid' moet ingaan, gesymboliseerd door het verwijderen van de naamborden van de gevel van het gebouw. Dit omvat ook het verwijderen van de naam van communicatie, aankondigingen, en op alle aanvragen, zo uitgebreid mogelijk. De datum van de naamsbeëindiging is vastgesteld op 26 juni.

Op deze datum treedt de Senior Technical Supervisor van het instituut, line kramer, toe tot de Werkgroep, in plaats van Paul van Gennip.

22 juni 2020

De Raad van Toezicht komt bijeen en bekrachtigt de naamsbeëindiging van het instituut vanaf 27 juni 2020, en totdat een nieuwe naam aan het instituut wordt gegeven, volgens de geplande en aangekondigde programmering voor publieke consultatie in het najaar.

27 juni 2020

Het instituut kondigt via de nieuwsbrief en sociale media aan: "We hopen dat onze naamsbeëindiging meer ruimte voor verbeelding schept wanneer we de laatste fasen van onze hernoeming in gaan". Bij het begin van deze overgangsfase is het naaminsigne van de gevel van het gebouw verwijderd, maar ook van onze sociale-mediakanalen, het briefpapier en elders. De nieuwe naam op social media in deze tijd is @fkawdw.

21 september 2020

Het instituut kondigt via de nieuwsbrief en sociale media aan: De adviescommissie is samengesteld uit gerespecteerde personen binnen de culturele sector en nieuwe toonaangevende personen in de kunsten: Jannelieke Aalstein, Leal Arazzi van Herwaarden, Clara Balaguer, Liesbeth Bik, Yahaira Brito Morfe, Willem de Rooij, Sasha Huber, Stijn Kemper, Iris Kensmil, Louise Mitchell, Tumelo Mosaka, Willem Philipsen en Kees Weeda. (Biografieën vindt u hier.) De adviescommissie zal FKA WDW begeleiden in haar proces van institutionele transformatie en om advies te geven over de nieuwe naam. Het advies van de commissie zal tijdens de openbare evaluatie gepresenteerd worden.

26 september 2020

Tijdens dit programma, live gehouden in Melly om 15, 17 en 19:30 uur, presenteerde directeur Sofía Hernández Chong Cuy de bevindingen van de Online Survey en Forums, evenals het rapport van de adviescommissie, dat werd gelezen door commissielid Clara Balaguer. Deze presentatie omvatte de drie namen die voor de instelling in overweging werden genomen. Het programma was een gelegenheid om vragen te stellen en gedachten te delen met het oog op verdere overweging. Een schriftelijk verslag met een samenvatting van het bovenstaande werd die dag uitgedeeld aan het publiek, en is hier beschikbaar.

30 september 2020

In een vergadering van de Raad van Toezicht, gehouden op Zoom, presenteert de directeur het bovenstaande verslag en de bevindingen van de openbare evaluatie; Na een groepsgesprek over de aanbevelingen met betrekking tot de verschillende namen, bekrachtigt het bestuur de nieuwe naam van de instelling als Kunstinstituut Melly. U kunt hier het verslag van de directeur en de Raad van Toezicht lezen.

2 oktober 2020

De instelling publiceert een persbericht om de door het bestuur bekrachtigde naamselectie openbaar te maken, inclusief citaten van deelnemers aan het proces. Op dit moment rouleert de werkgroep (task force) van het Initiatief tot Naamsverandering en schuiven nieuwe leden aan, waaronder Cye Wong-Loi Sing en Aqueene Wilson.

9 december 2020

De adviescommissie komt opnieuw bijeen. Terwijl hun eerste bijeenkomst in september live bij FKAWDW plaatsvond, vindt deze bijeenkomst plaats op Zoom, vanwege de opkomst van de Covid-19-pandemie. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de werkgroep de plannen voor de naamsbekendheid en een conceptversie over het nieuwe beleid voor diversiteit en inclusie. De vergadering concentreerde zich grotendeels op het bespreken van het beleidsconcept, waarbij constructieve kritiek en feedback werd gegeven. De werkgroep heeft nota genomen van het ontwerp en zal het opnieuw vormgeven, rekening houdend met hun advies; dit ontwerp wordt geacht klaar te zijn voor uitvoering in het voorjaar van 2021. De leden van de adviescommissie toonden belangstelling om tot dan toe of daarna actief te blijven in dezelfde of een andere samenstelling van de groep.

11 december 2020

Tijdens deze vergadering van de Raad van Toezicht worden de herziene statuten van de instelling, met de naamswijziging officieel vermeld, gepresenteerd; deze zijn in samenwerking en in overeenstemming met juridische ondersteuning opgesteld. De naam Stichting Witte de With Center for Contemporary Art wordt in de statuten officieel gewijzigd in Stichting Kunstinstituut Melly. De nieuwe statuten vermelden ook dat de instelling officieel Kunstinstituut Melly mag heten. Na herziening en de notariële ondertekening, gepland voor januari 2021, wordt de nieuwe naam van de instelling officieel.

december 2020

Na maandenlange bijeenkomsten en workshops, die zowel online als op locatie in Rotterdam, Arnhem en Amsterdam werden gehouden, presenteren de deelnemers aan de derde editie van het Werk Leer Project hun grafische voorontwerp voor Kunstinstituut Melly. De lancering van de nieuwe visuele identiteit voor de instelling staat ook gepland voor 27 januari 2021.

De grafisch ontwerpers zijn Callum Dean (1996, GB); Wooesok Jang (1982, KR); Nina Schouten (1992, NL); Alexander Tanazefti (1994, GB/AU); Emily Turner (1990, VS), en Yan Zhihan (1995, CN). Dit werk-leer-traject wordt begeleid door Werkplaats Typografie in Arnhem en Wkshps in Berlijn en New York.

Deze maand markeert ook de productie van de promotiecampagne voor de naamsbekendheid. Het is in opdracht van Brand New Guys uit Rotterdam. De campagneboodschap is: New perspectives make me grow; en bestaat uit videoclips voor social media. In deze videoclips wordt aandacht besteed aan de intergenerationele dialoog over cultuur en verandering. De video's bevatten een combinatie van langdurige en nieuwe deelnemers en buren van de instelling.

2021

23 januari 2021

De zes grafisch ontwerpers (Emily Turner, Callum Dean, Yan Zhihan, Wooseok Jang en Nina Schouten) die deel uitmaakten van het Collectief Leren in de Praktijk Programma 2020/2021 - en die de opdracht kregen om de nieuwe visuele identiteit voor ons instituut te ontwerpen - schreven het Kunstinstituut Melly Design Statement. Lees het statement hier.

25 januari 2021

Om 10 uur 's ochtends is het spandoek dat de lanceringsdatum van onze nieuwe naam aankondigde, en dat op 8 juni 2020 werd geplaatst, verwijderd van de façade van ons gebouw aan de Witte de Withstraat 50.

27 januari 2021

Om 20.00 uur is de online lancering van de hernoeming van het instituut tot Kunstinstituut Melly. (Sinds eind december is er een landelijke lockdown om de Covid-19 pandemie in te dammen.) De lancering vindt plaats via Melly TV, een televisieprogramma van drie afleveringen met talkshows, gasten uit de buurt en in opdracht gemaakte kunstwerken voor het scherm. Melly TV wordt gepresenteerd in samenwerking met Open Rotterdam en ontwikkeld met adviespartners Lilith Magazine en Brand New Guys. Het televisieprogramma verbindt de transformatie van de instelling met kunst in opdracht voor het scherm en actuele gesprekken

Om 20:00 uur start Melly TV Aflevering 1 - Kwetsbaarheid op de lokale televisie Open Rotterdam, YouTube, kunstinstituutmelly.nl, en E-Flux video.

3 februari 2021

Om 20:00 uur start Melly TV Aflevering 2 - Leren op de lokale televisie Open Rotterdam, YouTube, kunstinstituutmelly.nl, en E-Flux video.

10 februari 2021

Om 20:00 uur start Melly TV Aflevering 3 - Vreugde op de lokale televisie Open Rotterdam, YouTube, kunstinstituutmelly.nl, en E-Flux video.

Tussen januari en juni 2021

Hieronder vindt u een persoverzicht van artikelen, interviews en radioprogramma's over de lancering van onze nieuwe naam en het proces van ons initiatief tot naamsverandering:

27 juli 2021

Kunstinstituut Melly lanceert een nieuwe, op verhalen gebaseerde, podcast. Name Takes vertelt verhalen over vernoemen; van straatnamen tot namen van gebouwen, mensen en daar voorbij. Door kunstenaars uit te nodigen en te praten over cases uit de kunstwereld benadrukt podcast-host Kay Em de manieren waarop kunst een rol kan spelen bij betekenisgeving. Het pilot-seizoen van Name Takes bestaat uit vier afleveringen die gaan over naamgeving, naamsverandering, een naam aannemen en naamsgebruik. Alle vier de afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, en onze institutionele website.

De eerste vier afleveringen van Name Takes gaan over persoonlijke verhalen en historische verwijzingen, en omvatten lezingen en interviews. Lokale en internationale kunstenaars van Hong Kong tot Buenos Aires, en van Rotterdam tot Stockholm, nemen deel aan dit pilot seizoen: Ayreen Anastas & Rene Gabri, Benvenuto Chavajay, Anais Duplain, Nicoline van Harskamp, Sasha Huber, Sara Rajaei, Wong Kit Yi, Fernanda Laguna, Every Ocean Hughes en Andrea Valencia Aranda. Dit seizoen is geproduceerd door Kunstinstituut Melly in Rotterdam, met dank aan een gift van een begunstiger die anoniem wenst te blijven. De vier afleveringen zijn geschreven door Sarah Demeuse en Sofía Hernández Chong Cuy. Voor samenvattingen en informatie over elke aflevering kunt u terecht op de speciale podcastpagina op onze website.

22 en 23 oktober 2021

Kunstinstituut Melly organiseerde, samen met de Jan van Eyck Academie, de tweedaagse conferentie AFFECTIVE GRAPHIC DESIGN. Deze internationale conferentie, waarin de dialoog tussen beeldende kunst en grafisch ontwerp centraal stond, omvatte vier online events en acht live programma's, met meer dan 20 sprekers uit binnen- en buitenland.

Onder deze live en online programma's was er op zaterdag 23 oktober een panel over collectief ontwerp, dat twee ontwerpteams presenteerde: het studentencollectief Studio 4oo2 in Jakarta, dat de visuele identiteit voor Documenta 15 in Kassel ontwierp; en de groep grafisch ontwerpers van Werkplaats Typografie in Arnhem die de visuele identiteit van Kunstinstituut Melly in 2021 creëerde, in dit programma vertegenwoordigd door Callum Dean, Wooseok Jang, Nina Schouten, en Yan Zhihan. Beide teams spraken over hun opdrachten en werkprocessen. Bekijk het programma hier.

2022

april 2022

Thuis: Een onvoltooid project is een "live" tentoonstelling die op 8 april opent voor het publiek, met nieuwe bewegingen die worden uitgevoerd en met fysieke elementen die in de loop van de twee weken worden toegevoegd, worden weggelaten of worden vervormd. De tentoonstelling wordt opgevoerd in de tentoonstellingszalen op de tweede verdieping van Kunstinstituut Melly op basis van een choreografie van beweging en spel. Het project wil het contact tussen stil zijn en bewegen bevorderen, maar ook een scala aan gevoelens uitdrukken, uiteenlopend van ergens tussenin geduwd worden, weggetrokken worden, tot het zoeken naar lucht, wortels en balans. Lees de verklaring van de curatoren op deze pagina, hieronder.

Thuis: Een onvoltooid project is een project dat deel uitmaakt van de vierde editie van CLIP, een zes maanden durend werk/studieprogramma voor jongeren en opkomende professionals in Rotterdam. Sinds de start in 2018 zijn de deelnemers van dit programma cruciaal geweest in de transformatie van Kunstinstituut Melly, van het inspireren van de naamsverandering tot het ontwikkelen van nieuwe programma-activiteiten. Dit jaar zijn 10 deelnemers onderdeel van CLIP: Alma Zijderveldt, Bianca Casaburi, Elisa De La Serna Gallego, Je-Anne Dirksz, Lara Silva Santos, Lola den Dunnen, Repelsteeltje, Seré, Simon Mensger en Yoshi So.

4 november 2022, 17:30-19:30 uur

Het programma van de avond wordt om 18 uur geopend met een toespraak door eregast, de Rotterdamse wethouder Said Kasmi. We vieren de lancering van de publicatie Tools voor collectief leren en eren de deelnemers van ons Collectief Leren in de Praktijk (CLIP) programma. CLIP betrekt Rotterdammers van 17 tot 24 jaar bij het werk-leerprogramma van de instelling en de institutionele besluitvorming. We vieren ook - voor het eerst live - de deelnemers van Melly TV. Melly TV, geproduceerd tijdens de lockdown, is een driedelige televisieserie die in januari 2021 de nieuwe naam lanceerde. Melly TV werd geproduceerd in partnershap met Lilith Magazine en Brand New Guys, en uitgezonden in samenwerking met Open Rotterdam en e-flux Video.
Klik hier voor meer informatie over het programma.

5 november 2022, 15–18 uur

Wat is er nodig om te veranderen? Deze vraag wordt behandeld door onze internationale KEYNOTE-spreker Gaëtane Verna naar aanleiding van onze nieuwe publicatie Tools voor collectief leren. Verna is uitvoerend directeur van het Wexner Center for the Arts, Ohio, en voormalig directeur van de Power Plant Contemporary Art Gallery, Toronto, en is toonaangevend op het gebied van hedendaagse kunst en onderwijs. De KEYNOTE wordt gemodereerd door Hasna el Maroudi van Lilith Magazine, en gastrespondent Sarah Robertson van Bristol Beacon, een instelling die na een meerjarig proces van 2018 tot 2020 ook haar naam veranderde. Het programma wordt afgesloten met een performance door de CLIP-deelnemers 2022, gebaseerd op hun "live" tentoonstelling Thuis: Een onvoltooid project.
Klik hier voor meer informatie over het programma.