14 juni 2020
Een periode van naamloosheid; het stopzetten van onze naam

Op 14 juni 2017 publiceerden Egbert Alejandro Martina, Ramona Sno, Hodan Warsame, Patricia Schor, Amal Alhaag en Maria Guggenbichler een Open brief aan Witte de With. Medeondertekend en gesteund door een groot aantal andere mensen, werd Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst er in deze brief op aangesproken dat wij ons bezighielden met een kunstproject over dekolonisatie zonder, in eerste instantie, stil te staan bij de naamgever van het instituut. Deze naam is afgeleid van de straat waarin het instituut gevestigd is, die op haar beurt vernoemd is naar een zeventiende-eeuwse Nederlandse vlootvoogd van de VOC en de WIC: Witte Corneliszoon de With. Het kunstproject was Cinema Olanda: Platform van kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy Cotter, met Defne Ayas en Natasha Hoare.

De Open brief maakte diepe indruk op het instituut en leidde niet alleen tot een doorbraak in een doorlopend debat over het proces van dekolonisatie in Nederland, maar de kritiek maakte ons ook bewust van onze blinde vlek en de noodzaak om ons werk over de vraagstukken rondom representatie te versterken. In het licht van deze prangende kwestie kondigden we op 7 september 2017 het voornemen aan om de naam te veranderen. De nieuwe naam van het instituut zal gaan gelden vanaf 27 januari 2021.

Deze website geeft meer informatie over deze activiteiten, welke resultaten er tot nu toe zijn behaald, en bevat informatie over de online enquete en publieke forums:

Onze naamsverandering is gebaseerd op twee centrale criteria: Ten eerste heeft de huidige naam betrekking op de locatie van het instituut, maar niet op onze missie. Ten tweede valt de huidige naam niet te rijmen met ons nastreven van inclusiviteit, iets wat essentieel is voor de relevantie en inbreng van culturele praktijken in het algemeen. Antwoorden op veelgestelde vragen zijn hier te vinden.

Vanaf het begin was het doel van de naamswijziging het doorvoeren van institutionele transformatie, met aandacht voor vraagstukken rondom representatie, dissonant erfgoed en systematisch racisme dat ingebed is in de cultuur, zoals ook helder verwoord in de Open brief aan Witte de With. Om aan dit doel te werken was het noodzakelijk om nieuwe personeelsleden en leden van de raad van toezicht aan te trekken, en om manieren van publieke betrokkenheid te verbeteren. Tot op heden zijn de resultaten onder meer de voortdurende diversificatie van het team; een nieuwe, gratis toegankelijke projectruimte: MELLY, met een methodologie gebaseerd op collectief leren; het uitbreiden van educatieve activiteiten; en onderzoek dat deze activiteiten informeert, evenals de huidige en toekomstige activiteiten van het initiatief tot naamsverandering.

Het is belangrijk geweest voor ons om hieraan te werken, om vanuit een verscheidenheid aan perspectieven te zorgen en ideeën en gemeenschappen aan te boren die nieuw zijn voor onze instelling, die deel kunnen en zullen uitmaken van een meer betekenisvolle en duurzame verandering in onze instelling en voor onze stad. We verbinden ons aan het bevorderen van een representatiever, meerstemmig erfgoed binnen ons werk en onze activiteiten, waarbij we een diversiteit aan perspectieven in culturen, bezoekers, processen en programma's erkennen.

Terwijl onze naam op 27 januari 2021 zal veranderen, is onze institutionele inzet voor een inclusievere samenleving nog steeds aan de gang en kent geen einddatum. Vandaag, op 14 juni 2020, gaat een nieuwe fase in van ons initiatief tot naamsverandering en ons institutioneel aanbod. We nodigen u uit om onderdeel uit te maken van deze transformatie: change.wdw.nl.

Voor persaanvragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Lavèn via press@wdw.nl of bel +31 10 411 01 44.