Persbericht
26 januari 2021
Kunstinstituut Melly – de nieuwe naam van het instituut dat voorheen bekend stond als Witte de With Center for Contemporary Art – zal op 27 januari 2021 gelanceerd worden.


De lancering gaat vergezeld van een artistiek programma en een nieuwe visuele identiteit. Dit alles komt samen in Melly TV, een televisieprogramma van en door gemeenschappen, dat de transformatie van ons instituut verbindt aan gesprekken over de actualiteit en met kunst die speciaal is ontwikkeld voor het beeldscherm.De nieuwe naam is het resultaat van een driejarig, veelomvattend initiatief gericht op institutionele transformatie. "We wilden niet alleen een naamsverandering, we hebben gewerkt aan een betekenisvolle verandering," zei Sofía Hernández Chong Cuy, Directeur Kunstinstituut Melly.

We nodigen je van harte uit voor de lancering op woensdag 27 januari om 20.00 uur:

In drie afzonderlijke afleveringen biedt Melly TV inzicht in het totstandkomingsproces van onze institutionele naamsverandering. In de programma’s wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre kwetsbaarheid een vereiste is voor verandering. Ook wordt onderzocht in hoeverre er een verband is tussen de naamsverandering en hervormingen binnen het onderwijs. Daarnaast is er erkenning voor doorlopende veranderingsprocessen en worden deze gevierd. Melly TV omvat talkshows, bijdragen van gasten uit de buurt en voor het beeldscherm gemaakte kunst in opdracht, en wordt gepresenteerd in samenwerking met Open Rotterdam. Het project werd ontwikkeld samen met adviserende partners Lilith Magazine en Brand New Guys.

Over de programmering van Melly TV zeiden de programmamakers dat zij wilden dat de afleveringen een voortdurende transformatie zouden overbrengen. “Daarom hebben we mensen uitgenodigd die al deel uitmaakten van onze gemeenschap en die ons hebben geïnspireerd bij deze institutionele transformatie,” verklaarde Vivian Ziherl, Jessy Koeiman en Emmelie Mijs, en als team hebben we veel geleerd, en leren we nog steeds van iedereen die aan dit proces heeft deelgenomen."

De nieuwe visuele identiteit voor Kunstinstituut Melly is voortgekomen uit het jaarlijkse Werk/Leer Project (WLP) van het instituut. Deze derde editie van het WLP werd gerealiseerd in samenwerking met Werkplaats Typografie (Arnhem) van ArtEZ University of the Arts en de multidisciplinaire werkplaats voor design Wkshps (Berlijn en New York). Zes jonge grafisch ontwerpers – Callum Dean, Wooseok Jang, Nina Schouten, Alexander Tanazefti, Emily Turner, Yan Zhihan – werkten en leerden samen met Armand Mevis en Anniek Brattinga van de Werkplaats Typografie, Prem Krishnamurthy van Wkshps en het team van Kunstinstituut Melly.

De ontwerpers zeggen dat "de plasticiteit van het typografische systeem de collectieve methode van [ons] ontwerpproces weerspiegelt en ook de mentaliteit van het instituut. Door de kwetsbaarheid van het proces te omarmen, zijn we enthousiast over hoe het systeem zich kan blijven ontwikkelen."

Achtergrond van Kunstinstituut Melly

In 2017 stuurde een groep professionals uit de culturele sector ons een Open Brief met een publiekelijke aanklacht tegen de naam van het instituut dat voorheen bekend stond als Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst. De brief was aangewakkerd door het project Cinema Olanda: Platform van de kunstenaar Wendelien van Oldenborgh dat in datzelfde jaar gepresenteerd werd in het instituut. Zowel de brief als dit project benadrukten de noodzaak en urgentie voor een beter historisch bewustzijn, de behoeftes van een in toenemende mate meerstemmige samenleving en de dringende kwestie van systemisch racisme. Als reactie op de brief zegde het instituut toe haar naam te veranderen.

Op 30 september 2020 werd gekozen voor ‘Kunstinstituut Melly’ vanuit de overtuiging dat deze naam ons zal helpen om betrokken te blijven bij sociaal-maatschappelijke geschiedenissen en hier rekenschap van te nemen. Maar ook om ons, richting de toekomst, te helpen bij de transformatie naar een meer gastvrij en gedurfd cultureel instituut, waar tegenstand geboden wordt tegen racisme in zowel heden als verleden.

Kunstinstituut Melly is een van de weinige culturele instituten ter wereld die een veelomvattend, initiatief tot naamsverandering is aangegaan. Vanuit de noodzaak om te reageren op de dekoloniale beweging als drijvende kracht voor verregaande institutionele transformatie zijn we begonnen met het bevragen van de rol van hedendaagse kunst binnen de samenleving. Als gevolg daarvan vormen hedendaagse kunst, collectief leren en betrokkenheid van het publiek de kern van al onze activiteiten.

De naam ‘Melly’ verwijst naar het kunstwerk Melly Shum Hates Her Job (1990), van de Canadese kunstenaar Ken Lum, dat al vanaf 1990 een permanente plaats aan de gevel van ons gebouw heeft. ‘Melly’ staat niet alleen symbool voor een antiheldin uit de arbeidersklasse, maar ook voor een nieuwe relatie tussen het instituut, de straat, de stad en de gemeenschappen waar het deel van uitmaakt. Deze naam is gekozen omdat hij krachtig en uniek is en de herinnering in zich draagt van het naamsveranderingsproces en de door de gemeenschap aangedreven transformatie die het instituut is aangegaan.

Mediacampagne

Met de slogan New Perspective Make Me Grow (Een nieuw perspectief geeft me de kans te groeien), produceerde Brand New Guys een mediacampagne met videoclips waaraan zowel nieuwe als al langer gevestigde samenwerkingspartners van het instituut meedoen: Ed de Meyer (welzijns- en opbouwwerker in de wijk Cool, en medeorganisator van kunstprojecten bij ons sinds 1992) samen met Mohamed Chajid (deelnemer aan de eerste editie van het Werk/Leer Project in 2018); danseres Chanel Vyent (deelnemer aan het publieksprogramma in 2020) samen met modeontwerper Odair Pereira (docent Werk/Leer Project, 2018-2021); enkele van onze bezoekers, Jeroen Koolhaas samen met zijn dochter Lua Koolhaas; Yootha Wong-Loi-Sing samen met Jacques Wong-Loi-Sing (familieleden van Cye Wong-Loi-Sing die sinds 2020 deel uitmaakt van de werkgroep van het initiatief tot naamsverandering, tevens regisseur van deze mediacampagne).

De betekenis van de datum

Het instituut opende voor het eerst haar deuren voor het publiek op 27 januari 1990. In 2021 hebben wij voor het aankondigen van onze nieuwe naam dezelfde datum gekozen, als erkenning van de geschiedenis van het instituut.Kunstinstituut Melly wordt ondersteund door de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het initiatief tot naamsverandering werd mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, BankGiro Loterij Fonds, Stichting Elise Mathilde Fonds, J.E. Jurriaanse Stichting en Prins Bernhard Cultuurfonds.