Op 7 september 2017 nam Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst zich voor om de naam te veranderen. De nieuwe naam van het instituut zal gaan gelden vanaf 27 januari 2021 en zal volgen op een traject van publieksparticipatie. Dit traject bestaat uit openbare forums, een online enquête, een openbare evaluatie en een beoordeling door een externe adviescommissie.

Online enquête.
De online enquête is ontworpen met als doel het formuleren van ideeën, het creëren van perspectieven en het identificeren van de uitdagingen die onderdeel zouden kunnen zijn van het naamsveranderingsinitiatief. Graag invullen voor 19 september 2020.

Discussieforums.
De discussieforums zijn ontworpen voor het uitwisselen van ideeën die onze naamsverandering helpen vormgeven. Het zijn gerichte en gemodereerde sessies die dieper ingaan op de belangrijkste vragen. Er zullen vijf discussieforums plaatsvinden, in het Nederlands en Engels. Graag invullen voor 18 september 2020. Elk forum wordt geleid door een moderator, verbonden aan drie verschillende onderwerpen.

Openbare evaluatie
Tijdens de openbare evaluatie op zaterdag 26 september 2020 om 15, 17, en 18:30 uur, zullen we de bevindingen van de online enquête en de forums van ons initiatief presenteren, evenals het rapport van het adviescomité. Deze presentatie zal de drie namen bevatten die wij voor onze instelling in overweging zullen nemen. Het programma zal een gelegenheid zijn om vragen te stellen, die we zullen beantwoorden, en om gedachten met ons te delen voor verdere overweging.

Discussieforums

1

29 augustus 2020
Witte de Withstraat 50
11 – 13 uur: Nederlandstalig
15 – 17 uur: Engelstalig

"Erfenissen en toekomstbeelden: Hoe moet onze naamsverandering ons institutionele verleden erkennen, evenals onze naamgenoot Witte de Withstraat en zijn relatie tot de Nederlandse zeventiende-eeuwse geschiedenis?

Deze twee forums worden gehouden in Rotterdam en richten zich op hoe historisch bewustzijn deel uitmaakt van onze naamsverandering. Als we de naam "Witte de With" schrappen, hoe blijft dan historisch bewustzijn behouden en hoe informeert het historisch bewustzijn onze transformatie?

Gemodereerd (in NL) door marjolijn kok, een kunstenaar, hedendaags archeoloog en de archivaris van onze instelling; en (in EN) door Rolando Vázquez Melken, associate professor en diversity fellow aan University College Roosevelt en verbonden als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

2

11 september 2020
Online via Zoom
19 – 21 uur: Engelstalig

Naamgeving en communicatie: Hoe beïnvloeden typologieën van naamgeving en branding meerdere lokale en internationale doelgroepen en belanghebbenden?

Dit forum richt zich op hoe de keuze over de naam zich verhoudt tot de institutionele identiteit. Wat was de institutionele identiteit en hoe ziet deze eruit in de toekomst? Hoe is deze identiteit onderdeel van sociale transformatie en herwaardering? Tijdens dit forum zullen kleinere groepen gevormd worden. Dit forum is online bij te wonen via Zoom.

Gemodereerd door Prem Krishnamurthy, een ontwerper, curator, docent, schrijver en partner in de multidisciplinaire ontwerpstudio Wkshps in New York en Berlijn.

3

19 september 2020
Witte de Withstraat 50
11 – 13 uur: Nederlandstalig
15 – 17 uur: Engelstalig

Betrokkenheid en verandering: Hoe kan onze naamsverandering, in tegenstelling met het verleden ons helpen om met meer mensen en gemeenschappen in contact te komen?

Deze twee forums worden gehouden in Rotterdam en richten zich op de wijze waarop onze institutionele transformatie verbonden is met maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke verandering. Wie hebben we in het verleden geëngageerd, wie kunnen we in de toekomst engageren en hoe maakt onze naam deel uit van deze verandering?

Gemodereerd door Quincy Mahangi van Guestwise, een adviesbureau dat bedrijven begeleidt bij het creëren van een publiek/gastervaring door middel van een mensgerichte mentaliteit.


Forum Moderators

marjolijn kok
dr. marjolijn kok heeft meer dan tien jaar aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als theoretisch archeoloog. Niet tevreden met de bureaucratisering van academisch werk is zij haar eigen bedrijf begonnen 'Bureau Archeologie en Toekomst' om zich op hedendaagse archeologie en kunst te richten. Zij heeft participerend onderzoek gedaan naar Occupy Rotterdam, kok ontwierp en onderhoud het archief van Formerly Known as Witte de With Center for Contemporary Art, en zij onderzoekt de postkoloniale Molukse woonoorden in Nederland. Samen met line kramer vormt zij het kunstenaarscollectief THE KOKRA FAMILY dat zich richt op projecten die het concept van de familie problematiseren. Haar werk bevat een aporiale wending waarbij historische resten worden hergebruikt tot contemporaine acties. Dit betreft lange termijn projecten en events die de nadruk leggen op de connectie tussen de perceptie van mensen en hun relatie met hun materiële context. Haar huidige lange termijn project is 'Relational Theory: The Opera’.

Prem Krishnamurthy
Prem Krishnamurthy is een ontwerper, curator, docent en schrijver, gevestigd in Berlijn en New York City. Hij is partner in de multidisciplinaire ontwerpstudio Wkshps. In 2015 ontving Krishnamurthy de Cooper Hewitt's National Design Award for Communication Design. Door zijn professionele praktijk en onderwijs in de afgelopen vijftien jaar heeft hij de belangrijke rol van grafisch ontwerp verdedigd bij het structureren van verhalen die een gedeelde sociale context vormgeven. Hij was lid van het Creative Team for the Carnegie International, 57th Edition 2018, jurylid van het Stedelijk Museum Gemeentelijk Aankoopen 2020, en co-artistiek directeur van FRONT International 2021.

Quincy Mahangi
Echtgenoot, een vader van twee en merkstrateeg van beroep. De afgelopen 13 jaar heb ik merken zoals Hogeschool Rotterdam, Suriprofs, De Waag en Lions Nederland geholpen te groeien en hun verhaal te vertellen. Sinds 2012 heb ik me aangesloten bij Guestwise. Een adviesbureau dat merken begeleidt naar het creëren van de juiste gastbeleving via een mensgerichte mindset, en waar ik in 2019 partner van ben geworden. Onder onze klanten bevinden zich de Doelen, Het Industriegebouw, Blijdorp Festival en IFFR.

Rolando Vázquez Melken
Rolando Vázquez is universitair hoofddocent sociologie en diversiteit aan University College Roosevelt en verbonden als onderzoeker bij de afdeling Genderstudies en bij het onderzoeksinstituut voor cultureel onderzoek (ICON) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Hij coördineert sinds 2009 de Middelburg Decolonial Summer School samen met Walter Mignolo. Hij was co-auteur van het rapport van de Diversity Commission van de Universiteit van Amsterdam in 2016 onder leiding van Gloria Wekker. Hij richtte het initiatief CRIDE (Critical Decoloniality) op, om dekoloniale praktijken tussen academische en culturele instellingen te delen.